POLITIKA SHENDETSORE

-  PDK angazhohet per ruajtjen dhe permiresimin e shendetit te te gjithe qytetareve si detyre per krijimin e nje shoqerie te shendoshe ne Kosove.

-  Me qellim qe te bejme kete , politika shendetesore do te bazohet ne planifikimin shendetesor si detyre kryesore drejt ristrukturimit teresor te sistemit shendetesor permes elaborimit global dhe te koordinuar politik pa harruar perparesine ne ndarjen e mjeteve ne kuader te kesaj politike.