ARSIMI

MODERNIZIMI I ARSIMIT KUSHT PER NIVELIZIMIN ME STANDARDET PERENDIMORE  
-  PDK do te angazhohet per modernizimin e sistemit te arsimit ne Kosove, dhe nivelizimin e tij me standardet e shteteve te demokracive perendimore.

-  Nje angazhim te veçante do te kemi ne shtrirjen e arsimit fillor per te gjithe qytetaret e Kosoves.

-  PDK do te kete synim te saj te vazhdueshem permiresimin e kushteve te gjithanshme ne te gjitha nivelet e arsimit, stimulimin adekuat ne baze te vlerave te punes dhe ngritjes profesionale te punetoreve arsimor.

-  PDK do te inkurajoje dhe mbeshtese iniciativen per depolitizimin e sistemit arsimor dhe do te angazhohet per krijimin e kushteve per arsimim privat .

-  PDK do te angazhohet per krijimin e kushteve per intelektualet , specialistet dhe kuadrot tjere te shoqerise moderne per pune normale shkencore e inovative te cilet do te çmohen dhe nderohen nga Partia jone.