AMBIENTI

PER NJE AMBIENT KUALITATIV TE JETES
-  PDK angazhohet per nje ambient ekologjik kualitativ.

-  PDK do te angazhohet per ruajtjen e ambientit jetesor nga ndotja ekologjike, nga shkaterrimet e pandergjegjshme, sidomos te pyjeve. Do te angazhohemi per planifikim hapsinor dhe planizim urbanistik, per rregullimin e territorit dhe planifikimin e hapsires zhvillimore.

-  PDK do te mbeshtet uljen e taksave per teknologjine bashkekohore qe nuk bene ndotjen e ambientit dhe do te insistoje ne ngritjen e tatimeve ndaj firmave ndotese te ambientit.